COMARCA DE LUGO: AXUDAS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL DO SECTOR COMERCIAL RETALLISTA

viernes, 11 de agosto de 2017

AXUDAS PARA PROXECTOS DE EXPANSIÓN COMERCIAL DO SECTOR COMERCIAL RETALLISTA

Para os efectos desta orde, considérase proxecto de expansión comercial a apertura dun novo establecemento comercial por comerciantes retallistas titulares de establecementos comerciais situados na Comunidade Autónoma de Galicia que conten cun mínimo de dous anos de actividade comercial ininterrompida.
Os proxectos de expansión comercial poderán basearse no desenvolvemento do mesmo proxecto comercial, na especialización ou diversificación de produtos, na especialización de servizos ao cliente ou na especialización de novas tendencias emerxentes de consumo.
En todo caso, os proxectos deberán responder a unha idea comercial innovadora, en que se reflicta a creación dun espazo comercial que ofreza ao consumidor unha experiencia única de compra, a través dunha coidada selección, presentación e exhibición do produto, dos servizos diferenciados que se ofrezan e da imaxe e deseño do local comercial, de tal forma que todos eles en conxunto transmitan a diferenciación do establecemento comercial como o principal elemento de valor.

O proxecto de expansión comercial deberá incluír un compromiso de contratación de persoal de, polo menos, un/ha traballador/a, por un período mínimo dun ano.

No hay comentarios:

Publicar un comentario