COMARCA DE LUGO: CORRECIÓN DE ERROS DAS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS AO ABEIRO DA MEDIDA LEADER (SUBMEDIDAS 19.2 e 19.4)